Zostań Ambasadorem Karier UE

 

W ramach tego programu będziesz miał okazję:

  • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
  • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy
  • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, które uatrakcyjni Twoje CV
  • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
  • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
  • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE
  • uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach Twojej pracy.
Wymagania podstawowe dla Ambasadora:
 – obywatelstwo UE,
– posługiwanie się płynnie językiem angielskim i językiem polskim,
– status studenta i obecność na Uczelni w czasie kadencji: październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.
– możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zadań Ambasadora:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl
 
Przez cały okres trwania programu w Uniwersytecie Opolskim Ambasador może liczyć na pomoc i wsparcie Biura Karier UO.
 
Jak aplikować? Termin przesłania nam zgłoszenia przez studenta upływa 16.04.2021.
 
1. należy przygotować dokument CV w j. polskim i angielskim w formacie Europass: https://europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/
 
2. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik) wraz z motywacją udziału w programie.
 
3. przesłaniem zgłoszenia z UO do Kancelarii Premiera Rady Ministrów zajmuje się Karolina Trościanka (ktroscianka@uni.opole.pl). Zainteresowani aplikowaniem kandydaci otrzymają do zapoznania się klauzulę RODO.