Programy studiów

Wszystkie sylabusy/karty przedmiotów są dostępne w systemie USOS po zalogowaniu i wyszukaniu nazwą kursu. KLIK!
Design i komunikacja społeczna – studia 1. stopnia, stacjonarne

od roku akademickiego 2019/20 

 
Socjologia – studia 1. stopnia, stacjonarne

od roku akademickiego 2019/2020 (aktualny program studiów)

od roku akademickiego 2018/2019 (wygaszany programy studiów)

 

 

Studia 2. stopnia, stacjonarne
od roku 2020/2021 (aktualne programy studiów):
Intercultural Communication (tu: skan oryginału dokumentu)