Konsultacje pracowników i pracowniczek Katedry Nauk Socjologicznych

rok akademicki 2022/2023,

semestr zimowy


prof. zw. dr hab. Anna Barska
konsultacje (pok. 340 Collegium Civitas):
abarska@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż
konsultacje (pok. 342 Collegium Civitas):
12.09. godz. 10.00-11.00
19.09.2023 godz. 10.00-11.00
tsoldra@uni.opole.pl

dr Anna Kopczak-Wirga
konsultacje (pok. 340 Collegium Civitas):
18.09. godz. 11:30-12:15
25.09. godz. 11:30-12:15
anna.kopczak@uni.opole.pl

dr Karolina Kupis
konsultacje (pok. 342 Collegium Civitas):
15.09. godz. 10:00-12:00
28.09. godz. 13:00-13:45

karolina.kupis@uni.opole.pl

dr Marek Korzeniowski
konsultacje  (pok. 340 lub czytelnia Collegium Civitas)
marek.korzeniowski@uni.opole.pl

dr Elżbieta Nieroba
konsultacje (pok. 341 Collegium Civitas):
12.09. godz. 10:00-10:45
28.09. godz. 10:00-10:45
elzbieta.nieroba@uni.opole.pl

dr Magdalena Piejko-Płonka
konsultacje (pok. 339 Collegium Civitas):
2.09. godz. 10:30-11.15
14.09. godz. 11.00-12.15
magdalena.piejko@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj
konsultacje (pok. 340 Collegium Civitas):
15.09. godz. 10.00-11.00
29.09. godz.10.00-11.00
iwona.sobieraj@uni.opole.pl

dr Mariusz Zwarycz
konsultacje (pok. 336 Collegium Civitas):
22.09. godz. 12:00-12:45
26.09. godz. 12:00-12:45

mariusz.zwarycz@uni.opole.pl

mgr Marcin Deutschmann
konsultacje (pok. 342 Collegium Civitas):
18.09. godz. 11:00-11:45
26.09. godz. 10:00-10:45

m.deutschmann@uni.opole.pl

mgr Clara Kleininger
konsultacje (pok. 341 Collegium Civitas):
12.09. godz. 10:30-11:15
28.09. godz. 13:00-13:45
clara.kleininger@uni.opole.pl